به چه اموالی غیر منقول می گویند

1398/11/09
خلاصه مقاله:

اموال غیر منقول نیزانواع مختلفی دارند:1-بعضی از اموال غیر منقول به خودی خود قابلیت نقل وانتقال ندارند و به عبارت دیگر اساسا غیر منقول هستند


ملک باران

به چه اموالی غیر منقول می گویند
اموال غیر منقول نیزانواع مختلفی دارند:1-بعضی از اموال غیر منقول به خودی خود قابلیت نقل وانتقال ندارند و به عبارت دیگر اساسا غیر منقول هستند  مانند زمین.
2-بعضی دیگراموال نیز نه فی نفسه که  به تبع اقدام انسان از منقول به غیر منقول تبدیل شده اند مثلا در و پنجره،سیم و کابلهای برق و لوله های به کار رفته در یک بنا، البته اینها تا زمانی غیر منقول هستند که به بنا یا زمین متصل باشند و بعد از جدا شدن از بنا، وصف غیر منقول بودن خود را ازدست می دهند و در زمره اموال منقول قرار میگیرند.
3-همچنین محصولات کشاورزی که هنوز درو یا چیده نشده اند جزء اموال غیر منقول به حساب می آیند که نه ذاتا بلکه به تبع عملیات انسان موقتا غیر منقول هستند لکن تا قبل از برداشت یا درو غیر منقول به حساب می آیند.
4-بنابر ماده17 قانون مدنی(حیوانات واشیایی که مالک، آنها را به عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو، گاومیش،ماشین واسباب وادوات زراعت ،بذر و غیره و به طور کل هر مال منقولی که برای استفاده در عمل زراعت لازم باشد و مالک آن را به این امر اختصاص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزء ملک محسوب می شوندودر حکم مال غیر منقول است وهمچنین این قاعده برای تلمبه وگاو یا حیوانات دیگری که برای آبیاری  زراعت یا خانه وباغ اختصاصی داده می شوند.) از این رویه تبعیت می کنند.


هزار حسابدار:تبلیغات حسابدارها

دیگر مقالات از سایت تبلیغات مشاورین املاک ملک باران :

یدک بیست: تبلیغات لوازم یدکی