ملک مشاع چه ملکی است

1398/10/14
خلاصه مقاله:

هر گاه یک ملک بین دو یا چند نفر مشترک باشد ملک مشاع به شمار می رود. در عرف و اصطلاح حقوقی نیز به چنین حالتی اشاعه گفته می شود. مقصود از اشاعه این است که تمام شرکا در کلیه قسمت


کتاب خاص:تبلغات کتاب فروشی ها

ملک مشاع چه ملکی است
هر گاه یک ملک بین دو یا چند نفر مشترک باشد ملک مشاع به شمار می رود. در عرف و اصطلاح حقوقی نیز به چنین حالتی اشاعه گفته می شود.
مقصود از اشاعه این است که تمام شرکا در کلیه قسمتهای آن ملک سهیم هستند.مثلا دونفر در یک ویلا به این شکل که «الف» دو دانگ و«ب » چهر دانگ با یکدیگر شریک هستند وامکان جداسازی سهم این دو شریک  نیزوجود ندارد به این سبب این ملک بین دو نفر مالک ملکی مشاعی است که این اشاعه باعث می گردد که دو نفر با وجود اینکه یکی دو دانگ ودیگری چهار دانگ دارد باز هم در تمام قسمتهای این ویلا با هم شریک هستند یعنی هر دو شریک صاحب حیاط، راه پله ها،پشت بام ها، و...
در نهایت اینکه اشاعه هیچ محدودیتی برای صاحبان ملک مشاع ایجاد نمی کند بنابراین در صورتی که امکان جدا سازی یک ملک مشاعی ممکن باشد صاحبان آن ملک می توانند به میزان سهم خود تقاضای صدور سند تفکیکی بدهند در این اسناد سهم مالکانه مشاعی نیز ذکر خواهد شد


شهر آرایش:تبلیغات لوازم آرایشی

دیگر مقالات از سایت تبلیغات مشاورین املاک ملک باران :

نت موج